Advokátní úschova
    • úschova finančních prostředků – advokátní úschova finančních prostředků znamená uložení peněz na zvláštní účet advokátní kanceláře. Cílem je vyplatit tyto peníze až poté, kdy budou splněny předem dané a smlouvou o advokátní úschově určené podmínky. Tato služba je hojně využívána zejména při převodech nemovitostí, kdy advokát převezme kupní cenu do advokátní úschovy a zajistí tak pro všechny smluvní strany bezpečný a zaručený způsob její úhrady. Využití služeb advokátní úschovy vyloučí riziko prodávajícího, že by mu nebyla kupní cena vyplacena v plné výši a kupující naopak neriskuje předání peněz dříve, než dojde k zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující si navíc může také zajistit zaplacení daně z převodu nemovitostí, za jejíž zaplacení ze zákona za prodávajícího ručí. Služby advokátní úschovy finančních prostředků je možné využít při prodeji jakékoliv věci nebo převodu obchodního podílu.
    • úschova listin a cenných papírů