Obchodní právo a obchodní společnosti
  • právo obchodních společností
   • zakládání společností
   • změny zápisů obchodních společností
   • změny společenských smluv a stanov
   • zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady dle platné právní úpravy obchodního práva
   • převody obchodních podílů
   • zrušení a zánik obchodních společností
   • likvidace obchodních společností
  • obchodní rejstřík (zápisy, změny, výmazy)
  • obchodní závazkové vztahy (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, mandátní smlouvy, apod.)
  • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
  • zajištění závazků (zástavní právo, ručení, smluvní pokuta, apod.)
  • právní služby pro družstva a společenství vlastníků, založení družstva či SVJ, sepis stanov, vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví, poradenství při jednání členské schůze či shromáždění, převody bytových jednotek
  • živnosti – sepis dokumentů v oblasti živnostenského práva