Pracovní právo
  • úprava pracovněprávních vztahů
  • pracovní smlouvy a dohody o praci konané mimo pracovní poměr
  • ukončení pracovních poměrů
  • dohody o hmotné odpovědnosti
  • náhradu škody z pracovních úrazu nebo nemoci povolání
  • poradenství při sporech se zaměstnavatelem