Vymáhání a správa pohledávek
    • sepis a odeslání předžalobních upomínek dlužníkům
    • uzavírání dohod o uznání dluhu a o narovnání
    • zahájení soudního vymáhání pohledávek
    • zahájení insolvenčních řízení
    • smlouvy o postoupení pohledávek