Rodinné právo
  • manželské a předmanželské smlouvy a úprava smluvních vztahů mezi manžely související se změnou rozsahu společného jmění manželů
  • změna rozsahu společného jmění manželů za trvání manželství (zúžení, rozšíření SJM)
  • rozvod manželství – smluvený, sporný
  • neplatnost a neexistence manželství
  • úprava poměrů u nezletilých dětí jak pro dobu před rozvodem tak po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova anebo společná výchova dětí
  • výživné (na zletilé dítě, mezi manželi, příbuznými apod.)
  • vypořádání společného jmění manželů v souvislosti s rozvodem, dohody o vypořádání společného jmění manželů
  • určení rodičovství (určení a popření otcovství)
  • změny příjmení nezletilých dětí
  • úprava styku s nezletilým dítětem
  • omezení a zbavení rodičovské zodpovědnosti
  • osvojení
  • řízení o povolení uzavřít manželství nezletilým