Právní servis v oblasti práv k nemovitostem
  • zajištění komplexních právních služeb v oblasti převodu vlastnických práv k nemovitostem
  • kupní smlouvy a smlouvy o kupní smlouvě budoucí
  • smlouvy o převodu bytových i nebytových jednotek
  • darovací smlouvy
  • nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor
  • zástavní smlouvy
  • vyklizení bytů a nebytových prostor
  • zastupování v řízení před katastrálním úřadem